Neujednačenost sudske prakse

Poštovani predsjedniče građanskog odjela Vrhovnog suda!

Pod gore navedenim brojem Vi ste potpisali, a građanski odjel donio pravno shvaćanje o promjeni “orijentacijskih kriterija” – visine pravične novčane naknade nematerijalne štete.

Utoliko smatram da ste Vi, odnosno građanski odjel, ovlašteni dati autentično tumačenje napisanog teksta. Odluka je po mom mišljenju donijeta s ozbiljnim zakašnjenjem, koje se implicite može nazrijeti u konstataciji da je od prethodnih kriterija plaća narasla za 62%, pa eto ta okolnost “traži” aktivnost. Ne mogu se oteti dojmu da je odluka donesena “preko koljena”, a obrazloženje nedostatno. Razumijem i da je vrlo teško vrlo različite pravne, kao i životne situacije prevesti u provedbeni propis.

Recentne odluke Vrhovnog suda, gdje se dopuštaju revizije, jer je navodno nastupila zastara za povišenje tužbenog zahtjeva (od događaja prošlo više od tri godine) pokazuje da različito tumačimo odluku, odnosno pripadajuće obrazloženje.

Vaš potpisani tekst “Izmjene Orijentacijskih kriterija PRIMJENJUJE SE NA SVE PARNIČNE POSTUPKE ZA NAKNADU NEIMOVINSKE ŠTETE U SVIM STUPNJEVIMA SUĐENJA (UBUDUĆE)…

Čini mi se da sadašnja praksa pri dopuštanju revizija kolidira s onim što je napisano. Bilo bi korisno da svi sudionici – a zarad pravne sigurnosti, o kojoj Vi odlučujete, razumiju što se htjelo – autentično tumačenje!

Ako revizije po prijedlozima osiguravajućih društava budu usvojene, smatram da je to uvod u ozbiljnu pravnu nesigurnost. Otvarat će se pitanja: kada je završeno liječenje? – jer bi od tog dana tekla zastara. Što je s već s OVRHOM NAPLAĆENIM presudama itd.?

Slobodan sam se referirati i na ZAKLJUČAK pod br. Su-IV-155/16 Šibenik 12 travnja 2016.  “dospijeće naknade neimovinske štete”. Zatezne kamate teku od dana podnošenja zahtjeva u mirnom postupku odgovornom osiguratelju, a ako takav zahtjev nije bio podnesen onda od podnošenja tužbe, i to za onu štetu koja je u tom trenutku nastala, odnosno koja je u tom trenutku po redovitom tijeku bila predvidiva. Iz ovog teksta proizlazi da nije obveza obratiti se osiguratelju u mirnom postupku, što kolidira s drugim propisom, no i ova odluka se ponovno stavlja kao pravno pitanje pred Vrhovni sud.

Vrlo često se susrećemo s ukidnim riješenjima županijskih sudova nakon decenija čekanja u kojima se presuda ukida zbog nekog potrebnog utvrđenja činjeničnog stanja, pa se otvaraju pitanja povećanja tužbenog zahtjeva. 

Vjerujem da Vam nisam napisao nešto što Vi ne znate, ali u ovom, pa i u mnogim drugim pitanjima smatram da trebate formulirati stavove oko kojih nema daljnjih rasprava, kao i da treba penalizirati obijesno parničenje.

S poštovanjem,

Hribar Mihael

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Komentar novog Zakona o obveznim odnosima u prometu

Izglasan je novi Zakon o obveznim osiguranjima u prometu. S obzirom da se cijeli radni vijek bavim prometnim udesima, pa posljedično naknadom štete, uz napomenu da sam imao od koga učiti, moj prvi komentar je da Zakon možemo komentirati tek nakon što HANFA (regulator) donese provedbene propise.

Budući da smo u nekoliko navrata pokušavali provocirati aktivnost HANFA-e i to uz dokumentaciju kojom dokazujemo zloupotrebe procedure, a na štetu oštećenih, naglašavam da će i provedba izglasanog Zakona ovisiti o primjeni ovlaštenja koju HANFA ima, ali primjenjuje vrlo selektivno, usuđujem se reći, rijetko.

Njihov redovit odgovor je da nisu ovlašteni miješati se u politike pojedinih osiguravajučih društava. S tim se jasno slažemo, uz napomenu – osim ako se iz dokumentacije da utvrditi zloupotreba, a često i ucjena osiguravajućih kuća.

Ono što mi vidimo kao veliki problem je nezainteresiranost sudaca da se upusti (a zakonska podloga postoji) u ocjenu svakog konkretnog slučaja, jer stvarno postoje u svakom vrlo različite situacije.

Prvo, apsolutno nije isto gdje oštećeni živi, živi li sam, je li zaposlen, živi li od poljoprivrede itd. Moj susjed ne može doći na posao cca 30 km ako nema automobil, jer jednostavno ne postoji javni prijevoz. Dakle, za vrijeme trajanja popravka njegovog automobila on mora unajmiti drugi automobil ili će izgubiti posao.

Pa ako tome dodamo da je ozlijeđen i otpušten iz bolnice na kućnu njegu, praktično nepokretan. Tko će se o njemu brinuti 24 sata dnevno. Kažu presude, članovi domaćinstva. Da, ako ih ima i ako ne rade.

Pa onda presude kažu da je sat tuđe njege i pomoći cca sada 3 eura, koliko je dnevno potrebno i u kojem trajanju određuje vještak. Ono što znam je da manje od 8 eura po satu ne možeš dobiti nikoga da ti čuva psa, a kamo li ukućana. Kada tome dodate da i ono što dobijete presudom morate čekati do pravomoćnosti cca 5 godina, ako se ne uspijete nagoditi pa morate voditi sudski spor, pa se ne žele nagađati jer liječenje nije završeno. To nam je vrlo interesantan prigovor kod recimo amputacija. Hoće reći da možda noga naraste.

No, kao neki rezime. Nije samo pitanje zakona i provedbenih propisa, već i njegova primjena i tumačenje od strane sudova. Presude u stvari pišu vještaci, a oni nisu zaduženi utvrđivati sve ove životne okolnosti, a sudovima je izvan ideje ne imati uporište u vještačkom nalazu i pokušati utvrđivati sve okolnosti svakog pojedinog slučaja.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

SVI SVE ZNAJU

Povodom nesreće o kojoj svi sve znaju, našu je Udrugu nazvao jedan novinar da bi dobio neka pojašnjenja. Istog smatram sa svim pozitivnim predznacima novinarom pa ću taj poziv tretirati kao šlagvort za objašnjenje.

Zakon dopušta do 0,5 alkohola u krvi, prema tome nitko ne može odgovarati za nešto što je zakonom dopušteno. NULLA POENA SINE LEGE.

Drugo pitanje na koje je jedan poznati odvjetnik krivo odgovorio je da po njegovom mišljenju osiguravatelj ima pravo regresa od počinitelja ako se utvrdi alkohol i u manjoj količini od dopuštene. Moguće je i da je novinar nešto krivo razumio.

Regres je moguć tek ako osiguravatelj DOKAŽE da je alkohol u uzročno posljedičnoj vezi s nastalom nesrećom, a koncentracija alkohola je iznad dopuštenih vrijednosti.

Da bi pojasnio. Kamera snima raskršće i vidi se na snimku da sam ja prošao na zeleno svjetlo (pijan k’o majka) što se kasnije utvrdilo, a onaj drugi je trijezan k’o puška prošao na crveno. Ja ću odgovarati prekršajno za alkohol, a on je odgovoran za štetu.

Ili ja pijan stojim na raskršću, a u mene se odostraga zaleti potpuno trijezan – opet isto.

A kod regresa je teret dokaza na tužitelju koji mora DOKAZATI da je alkohol u tzv. kauzalnom nexusu s prometnim udesom. Tu sada ima raznoraznih mogućnosti, pa da ne kompliciram. No, sama činjenica koncentracije i iznad 0,5 nije sama po sebi dovoljna za regres.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tko je vlasnik divljači?

Već duže vrijeme pokušavamo isprovocirati relevantne pravne subjekte da daju odgovor na pitanje TKO JE VLASNIK DIVLJAČI U RH???

Naime, na tom području vlada dugogodišnji nered, koji je jasno ili barem mi mislimo da je jasno, produkt loših koncepata, koji onda naravno rezultiraju neredom ili pravnim rječnikom, pravnom nesigurnošću.

Svojedobno smo predlagali (Udruga Bonus) da se obvezno osiguranje u prometu odnosno polica koja se plaća svakogodišnje proširi i na štete uslijed naleta divljači, uz jasno doplatak na osnovnu premiju.

Pisali smo svima za koje smatramo referentnim, no, ili nisu čitali ili nisu željeli pročitati. Sadašnji postupak je da „Hrvatski lovački savez“ plaća štete temeljem izvida šteta na automobilu, a i nematerijalne štete ako dođe do povreda zbog naleta divljači.

U prethodnom periodu lovišta su bila osigurana pa su štete plaćala osiguravajuća društva, pa se onda nisu raspisivali javni natječaji, pa se pojavili periodi bez pokrića, pa se zbog loših tehničkih rezultata, osiguravajuća društva više ne žele javljati na natječaj itd.

Prije toga su u obvezi bila lovačka društva, koja jasno, kad i dođe do presude nemaju sredstava na računu pa je naplata nemoguća.

Pa se sad eto prema izvještajima medija divljač pojavljuje i u gradu Zagrebu, a ne vjerujem da bi majci s kolicima bilo veselje susresti se s divljom svinjom i njenim mladuncima. Dogodila se i jedna prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao bračni par na motoru jer je na njih naletio jelen. Sve to nas je iniciralo da pošaljemo upit na državno odvjetništvo s vrlo jednostavnim pitanjem TKO JE VLASNIK DIVLJAČI, jer TAJ odgovara za štetu počinjenu trećim osobama (tako kaže zakon o obveznim odnosima).

Kao što i u odgovoru piše, oni nisu dužni odgovarati na upite udruzi oliti nevladinim organizacijama, što smo i znali, ali smo naveli da je pitanje od značaja za pravnu sigurnost, pa kad već lokalne zajednice ne postavljaju,a mogu, po nama važno pitanje, da ga eto postavljamo mi.

Ne bih komentirao njihov odgovor nego ga prenosim u cijelosti. Mi ćemo proslijediti odgovor uz prikladan dopis predsjedniku Vrhovnog suda uz neke prijedloge. Do sada, naime, o tom pitanju Vrhovni sud nije zauzeo stajalište, a mi nismo dobili dozvolu za ulaganje revizije jer to kažu nije od značaja za pravnu sigurnost.

Nakon očekivane šutnje podnijet ćemo kaznenu prijavu protiv N.N. s obzirom na okolnost da se lovački savez za isplate koje sada obavlja, refundira iz Državne riznice, a da za to nema zakonsko uporište, jer takva odluka koliko mi pratimo nije objavljena u Narodnim novinama.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Načelnik Perušića 22 godine u tijelu nosio gazu

Na portalu Jutarnjeg pojavio se članak o načelniku Perušića kojem je nakon pustih godina mučenja konstatirano da mu je operater greškom ostavio gazu, koja je jasno producirala ozbiljne probleme. Nakon dugogodišnjeg mučenja i raznoraznih pogrešnih dijagnoza prof dr. Paladino ustanovljava stvarni uzrok i rješava muka pacijenta.

Postupak radi naknade štete vodi se pred sudom u Gospiću, a sutkinja, pretpostavljam temeljem vještačkog nalaza, pažljivom ocjenom svih provedenih dokaza dosuđuje, a u skladu s orjentacijskim kriterijima Vrhovnog suda, nešto što doduše i bez spisa mogu komentirati kao sramotnom naknadom od 1.995,62 € neimovinske štete, te dio od 185,81 € imovinske štete, dok je odbjen tužbeni zahtjev u preostalom zatraženom iznosu od 11.011,22 €. 

U članku nije naveden odnosno citiran vještački nalaz, kao ni ime vještaka koji je proveo vještačenje, no, pretpostavljam da je sutkinja dobro uvrstila parametre temeljem kojih se određuje visina štete.

Da je pacijent period u kojem se patio, živio u neizvjesnosti itd., bio neosnovano u zatvoru dobio bi ozbiljniju naknadu, a u zatvoru te barem ništa ne boli.

Sutkinja, dapače, kao dokaz da to u stvari i nije neki problem, navodi da nije išao psihijatru! Meni je mučno od ovakvih presuda. Prije svega zato što oni koji sude nikako da shvate termin ORJENTACIJSKI kriterij, te da njihov posao nije zbrajati i oduzimati, a niti prepisivati tablice nego presuditi temeljem svih utvrđenih okolnosti. 

Da je sutkinja pročitala uvodni referat tadašnjeg predsjednika građanskog odjela Vrhovnog suda Jakova Miletića sa skupa u Opatiji možda bi shvatila smisao svoje uloge u takvim i sličnim slučajevima.

Ostaje jasno otvoreno pitanje vještaka i njegovoga vještačkog nalaza. No i bez da ga imam na uvid siguran sam, da niti približno ne korespondira s realitetima stanja u kojima je tih godina živio pacijent.

Usuđujem se ovo napisati na temelju 40 godina prakse u području naknade štete.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Jazavac na autocesti

Naišli smo na tekst u kojem Ministarstvo unutarnjih poslova navodi da je nepravomoćno izgubio spor protiv HAC-a, time da je događaj nalet na jazavca na autocesti kod čvora Zdenčina.

https://www.vecernji.hr/vijesti/mup-tuzio-hrvatske-autoceste-zbog-jazavca-na-a1-policajka-je-vozila-140-na-sat-kada-ga-je-udarila-1635290


U predmetu koji smo mi vodili pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pod brojem Pn-3311/2017 sklopili smo sudsku nagodbu s osiguravateljem, također u predmetu gdje je šteta nastala uslijed naleta na jazavca na autocesti. Naime, sve autoceste imaju osiguranje kod nekog od osiguravatelja te po našem mišljenju nema načina da se osiguravatelj ekskulpira od odgovornosti, činjenicom da je za isto naplatio premiju.

U premetu Pn-2170/18 Općinskog građanski sud u Zagrebu, koje je potvrđena presudom Gž-99/2021 Županijskog suda u Karlovcu naplatili smo štetu koja je nastala na način da je na vozilo tužitelja pala suha grana sa zemljišta koje graniči sa Hrvatskim cestama, s time da je zemljište u privatnom vlasništvu. U obrazloženju presude višeg suda navodi se da odgovornost tuženika (Hrvatske ceste d.o.o.) proizlazi iz odredaba pravilnika o održavanju cesta, a kojim se određuje popis poslova redovitog i izvanrednog održavanja, opseg pojedinih radova i rokovi izvođenja koje su dužne osigurati pravne osobe koje upravljaju javnim cestama (upravitelj cesta). Iz navedene presude proizlazi visok stupanj odgovornosti upravitelja cesta, a kad tome dodamo sklopljeno osiguranje ne vidimo način da sud odbija tužbeni zahtjev osim ako se u toku zastupanja nije pojavio neki propust na strani tužitelja.

Inače naša vječna tema na koju nažalost ne dobivamo decidirani odgovor pravosuđa (VSRH) je nalet divljači, odnosno po nama odgovornost Republike Hrvatske činjenicom da je po našem viđenju, vlasnik divljači RH, pa bi utoliko i trebala nadoknaditi štetu. O tome da li će se regresirati od lovozakupnika je odluka RH. Po ovom pitanju nažalost nema konačne odluke VSRH jer na to pitanje izbjegava odgovoriti.

O navedenoj problematici smo već ranije govorili pa predlažemo pogledati video iz priloga:

https://danas.hr/hrvatska/strucnjak-o-srni-koja-je-izlijetanjem-na-cestu-usmrtila-bracni-par-hrvatska-je-vlasnik-divljaci-i-ja-bih-tuzio-i-drzavu-d6e95214-b9f4-11ec-b9ef-0242ac120047

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Putnički vlak br. 2506

Mihael Hribar, predsjednik Udruge stradalih u prometnim nezgodama Bonus, koja se niz godina bavi pomaganjem građanima po pitanju odšteta, kaže nam da će stradalnici iz Irana moći potraživati odštetu, isto kao i drugi stradalnici te obitelji preminulih, bez obzira što su u Hrvatskoj boravili ilegalno i bez osobnih dokumenata.

Prvo će utvrđivati odgovornost za nastalu štetu, hoće li to biti HŽ putnički promet, HŽ infrastruktura ili netko treći, ne znamo. No, za putnike je to svejedno, oni imaju pravo na naknadu štete. Odluke našeg suda je nemoguće prejudicirati, no ja smatram da postoji pravo na naknadu štete, pogotovo ako su ušli u vlak s putnim kartama, i to po dvije osnove – po kupljenoj karti i odgovornosti za nesreću. Zapravo je ključna činjenica da su bili u vlaku, čak i da u tom trenutku nisu imali kartu, opet bi imali osnov za potraživanje štete s obzirom da bi u tom slučaju opet bila odgovornost na prijevozniku koji svojim mjerma nije onemogućio njihov ulazak bez karte, rekao nam je pravnik Hribar iz udruge Bonus.

Naknada štete za tjelesne ozljede se regulira orijentacijskim kriterijima Vrhovnog suda, dodaje, a mi smo zemlja koja ima jednu od najvećih stavki za skrivljenu smrt, te u ovom trenutku iznosi 330.000 kuna.

Cijeli tekst prenosimo u linku:

https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/iranci-bi-mogli-dobiti-i-do-330-000-kuna-zele-samo-otici-vec-su-naciljali-iducu-zemlju-15246665

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Zbog pijanog prijatelja ostao sam bez obje noge. A onda sam u toplicama upoznao svoju ženu i život mi se okrenuo

U nastavku pročitajte intervju iz Telegrama s Andrejem Bulatom, članom udruge kome je udruga pomogla u naplati naknade štete od osiguravajućeg društva.

https://www.telegram.hr/velike-price/zbog-pijanog-prijatelja-ostao-sam-bez-obje-noge-a-onda-sam-u-toplicama-upoznao-svoju-zenu-i-zivot-mi-se-okrenuo/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Prometni nered

Udruga stradalih u prometnim nezgodama – Bonus je dana 16.10.2019. godine objavila na svojim stranicama članak u kojem objašnjava prometni nered koji nastaje upotrebom razno raznih prometnih sredstava čija upotreba nije zakonski regulirana, a može dovesti do ozbiljnog ozljeđivanja sudionika u prometu.

Jednako se to odnosi na vozače koji, a da bi izbjegli nalet vrše nepredviđene radnje za druge sudionike, kao i za pješake, a i same korisnike novih prometnih sredstava. Donošenjem novog zakona o sigurnosti prometa na cestama, doduše tek 2022. godine smatramo da je učinjen korak, ali ne dovoljan.

Uvođenjem obveznog osiguranja za sva ova prometala mislimo da bi bilo rješenje koje bi omogućilo naknadu šteta kojih će očito biti.

http://www.naknadastete.hr/status-vozaca-elektricnih-romobila-nasim-je-zakonom-u-potpunosti-nereguliran-i-ako-se-mup-pita-tako-ce-i-ostati/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Pitanja koja se nameću nakon prometne nesreće na autocesti u kojoj su smrtno stradale dvije osobe.

Prema novinarskim izvještajima do prometne nesreće je došlo kada je vozač Škode zaustavio vozilo na PRETICAJNOJ traci, a zbog promjene gume koje je eksplodirala u vožnji.

U praksi se još nismo susreli s ovako žalosnom odlukom vozača, koja kao rezultantu ima strašne posljedice.

No pitanje koje se nameće jest koji je STATUS osobe koja izlazi iz automobila i kreće u zamjenu gume na zato ne predviđenom mjestu.

Je li je on vozač, obzirom da je van automobila u momentu nesreće.

Je li je suputnik i dalje suputnik činjenicom da je i on izašao iz automobila.

U praksi udruge imali smo dva slučaja gdje su se ova pitanja aktualizirala.

U jednom, “vozač“ toči plin u spremnik i dolazi do samozapaljenja automobila u kojem sjedi njegova supruga i djeca, a kao posljedica teške tjelesne ozljede i pitanja da li je taj događaj pokriven obveznim osiguranjem automobila.

U drugom, vozač kipera izlazi zbog istovara kamiona kamion kreće (jer je nepropisno)zaustavljen, vozač pokušava ući u kabinu da bi zaustavio kamion, a na njega se sruči šljunak iz kipera i vozač smrtno strada.

Obrazloženja koja smo iščitali u presudama nisu po našem mišljenju kretala od bitne činjenice, koji je status navedenih osoba u trenutku štetnog događaja?

Kada ovome dodamo, recimo nesreće koje se događaju u dvorištima(nije javno prometna površina),pa se postavlja pitanje da li osiguravatelj ima obvezu pokrića nastale štete.

Događaj od prije nekoliko dana: Utovar smeća na zelenoj površini, vozač nakon izvršenog utovara kreće s kamionom i pregazi (smrtni ishod) mldb sina. Događaj nije evidentiram kao prometna nezgoda, jer se nije dogodio na javno prometnoj površini, stoga se postavlja pitanje da li je osiguravatelj temeljem police obveznog osiguranja dužan naknaditi štetu.

Jasno, sve odgovore možete dobiti tek nakon pregleda cjelokupne dokumentacije, a potom čekati odluku suda koju se teško može predvidjeti, a kamoli biti siguran kakva će biti.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail