Pravne informacije o Udruzi Bonus

Udruga Bonus

Udruga stradalih u prometnim nezgodama “Bonus”

Registarski broj u registru udruga: 17005499
OIB: 58632649012

Adresa: Ive Miličića 4, 21450 Hvar

Datum osnivačke skupštine: 5. travnja 2016.

Predsjednik udruge: Mihael Hribar
Potpredsjednica udruge: Spomenka Cek

Cilj udruge: Udruga je osnovana u cilju poboljšanja i konkretnijeg rješavanja problema osoba stradalih u prometnim nezgodama.

Djelatnosti udruge: Edukacija i savjetovanje osoba stradalih u prometnim nezgodama organiziranjem tečajeva, tribina, seminara, kongresa i drugih skupova te putem medija; suradnja s domaćim i međunarodnim institucijama u vezi problema stradalih u prometnim nezgodama; povezivanje znanstveno-istraživačkih institucija, lokalnih zajednica, tijela državne uprave i ostalih subjekata na projektima koji se odnose na stradale u prometnim nezgodama; obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarivanju cilja utvrđenog Statutom.

Statut udruge

Obrazac za kontakt