Neujednačenost sudske prakse

Poštovani predsjedniče građanskog odjela Vrhovnog suda!

Pod gore navedenim brojem Vi ste potpisali, a građanski odjel donio pravno shvaćanje o promjeni “orijentacijskih kriterija” – visine pravične novčane naknade nematerijalne štete.

Utoliko smatram da ste Vi, odnosno građanski odjel, ovlašteni dati autentično tumačenje napisanog teksta. Odluka je po mom mišljenju donijeta s ozbiljnim zakašnjenjem, koje se implicite može nazrijeti u konstataciji da je od prethodnih kriterija plaća narasla za 62%, pa eto ta okolnost “traži” aktivnost. Ne mogu se oteti dojmu da je odluka donesena “preko koljena”, a obrazloženje nedostatno. Razumijem i da je vrlo teško vrlo različite pravne, kao i životne situacije prevesti u provedbeni propis.

Recentne odluke Vrhovnog suda, gdje se dopuštaju revizije, jer je navodno nastupila zastara za povišenje tužbenog zahtjeva (od događaja prošlo više od tri godine) pokazuje da različito tumačimo odluku, odnosno pripadajuće obrazloženje.

Vaš potpisani tekst “Izmjene Orijentacijskih kriterija PRIMJENJUJE SE NA SVE PARNIČNE POSTUPKE ZA NAKNADU NEIMOVINSKE ŠTETE U SVIM STUPNJEVIMA SUĐENJA (UBUDUĆE)…

Čini mi se da sadašnja praksa pri dopuštanju revizija kolidira s onim što je napisano. Bilo bi korisno da svi sudionici – a zarad pravne sigurnosti, o kojoj Vi odlučujete, razumiju što se htjelo – autentično tumačenje!

Ako revizije po prijedlozima osiguravajućih društava budu usvojene, smatram da je to uvod u ozbiljnu pravnu nesigurnost. Otvarat će se pitanja: kada je završeno liječenje? – jer bi od tog dana tekla zastara. Što je s već s OVRHOM NAPLAĆENIM presudama itd.?

Slobodan sam se referirati i na ZAKLJUČAK pod br. Su-IV-155/16 Šibenik 12 travnja 2016.  “dospijeće naknade neimovinske štete”. Zatezne kamate teku od dana podnošenja zahtjeva u mirnom postupku odgovornom osiguratelju, a ako takav zahtjev nije bio podnesen onda od podnošenja tužbe, i to za onu štetu koja je u tom trenutku nastala, odnosno koja je u tom trenutku po redovitom tijeku bila predvidiva. Iz ovog teksta proizlazi da nije obveza obratiti se osiguratelju u mirnom postupku, što kolidira s drugim propisom, no i ova odluka se ponovno stavlja kao pravno pitanje pred Vrhovni sud.

Vrlo često se susrećemo s ukidnim riješenjima županijskih sudova nakon decenija čekanja u kojima se presuda ukida zbog nekog potrebnog utvrđenja činjeničnog stanja, pa se otvaraju pitanja povećanja tužbenog zahtjeva. 

Vjerujem da Vam nisam napisao nešto što Vi ne znate, ali u ovom, pa i u mnogim drugim pitanjima smatram da trebate formulirati stavove oko kojih nema daljnjih rasprava, kao i da treba penalizirati obijesno parničenje.

S poštovanjem,

Hribar Mihael

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *