Smije li pauk dignuti moj auto?

Potaknuti pritužbama članova da im je „pauk“ uklonio vozilo koje nije nikome smetalo i upitima kada „pauk“ smije dignuti automobil, odlučili smo na to često pitanje javno odgovoriti.

U članku 84 Zakona o sigurnosti prometa na cestama taksativno su nabrojani uvjeti , a da bi policijski službenik, prometni redar ili komunalni redar mogao narediti uklanjanje vozila.

(1) Policijski službenik ili službenik jedinice lokalne samouprave, naredbom će odrediti da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na cesti na kojoj ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa i kad je parkirano ili zaustavljeno:
1) na mjestu rezerviranom za zaustavljanje i parkiranje vozila osoba s invaliditetom,
2) na obilježenome pješačkom prijelazu, pješačkom otoku i pješačkoj zoni,
3) na nogostupu ako pješak prilikom kretanja mora zbog vozila silaziti na kolnik ili drugu površinu (slobodan prolaz između parkiranog vozila i zgrade manji od 100 cm),
4) na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini ili u blizini tih pruga ako se time sprječava promet vozila koja se kreću po tračnicama,
5) na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbližeg ruba poprečnog kolnika, ako smanjuje preglednost prometa,
6) u tunelu, na mostu, u podvožnjaku, na nadvožnjaku te na dijelu ceste ispod mosta i nadvožnjaka,
7) na dijelu ceste u blizini vrha prijevoja i u zavoju gdje je preglednost ceste nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla obići bez opasnosti,
8) na mjestu na kojem bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu i ispred kolnog ulaza u zgradu, garažu ili dvorište ,
9) na biciklističkoj stazi ili traci, ili na prijelazu biciklističke staze, odnosno trake preko kolnika,
10) na dijelu kolnika koji je kao stajalište za vozila javnog prijevoza putnika obilježen oznakama na kolniku ili postavljenim prometnim znakom,
11) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili semafor,
12) na dijelu ceste gdje bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolniku ili do neke zapreke na cesti, bila manja od 3 m, odnosno do suprotnog ruba kolnika manja od 4 metra.
(2) Vozilo koje je nepropisno zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz stavka 1. ovoga članka ne može se blokirati na tome mjestu u smislu odredaba članka 5. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona.
(3) Prije izdavanja naredbe za premještanje vozila po stavku 1. ovoga članka, položaj nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila utvrđuje se fotografijom, skicom ili video zapisom.

U određenom broju slučajeva ti uvjeti nisu ispunjeni, a vozilo je unatoč tome uklonjeno. To se događa zato što komunalno poduzeće živi upravo od neumjerenog cjenika za premještanje vozila, koji je van kontrole i određuje ga onaj koji prihoduje. Cijena premještanja trebala bi biti ekonomska cijena, a ne služiti penaliziranju jer ste kaznu već dobili od policijskog službenika ili redara. Pod ekonomskom cijenom smatramo cijenu usporedivu s onom šlep-službe.

Na deponiju Zagrebparkinga niste dužni ništa platiti, već ćete dobiti Obavijest o počinjenom prekršaju i račun za troškove premještanje. Vaš potpis prilikom preuzimanja ne znači da ste priznali krivnju nego njime samo potvrđujete da ste preuzeli dokumente. O vašoj krivnji može odlučiti jedino prekršajni sud. Isto tako, Zagrebparking može svoje potraživanje staviti u mirovanje dok se vodi prekršajni postupak, s tim da to morate izričito zatražiti.

U slučaju da je vozilo vlasništvo leasing kuće, ugovor s njom ne isključuje njenu obvezu da vas obavijesti o počinjenom prekršaju, a kako ne biste propustili rok za prigovor.

Zato, kada vam „pauk“ podigne vozilo, upotrijebite našu aplikaciju kao alat pomoću kojega ćete, putem call centra, dobiti prvu uputu o svojim pravima. Svojim članovima besplatno ćemo sastaviti prigovore i sugerirati način obrane, pri čemu ne prejudiciramo sudsku odluku u smislu da garantiramo ćete biti oslobođeni, ali ako smatrate da ste oštećeni i namjeravate se žaliti, rado ćemo upotrijebiti svoje pravno znanje da vam pomognemo u tome.

Sve ovo ne pišemo zato što želimo na bilo koji način umanjiti sigurnost prometa nego zato što inzistiramo na tome da se vozila uklanjaju samo u slučaju kada tu sigurnost uistinu ugrožavaju, a da se ostali prometni prekršaji penaliziraju isključivo na zakonom predviđen način, umjesto da komunalno poduzeće provodi svoju samovolju.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *