Ozlijeđena obitelj tužila osiguravatelja: Tko je odgovoran za štetu nakon eksplozije automobila pri utakanju plina?

Nakon eksplozije automobila pri kojoj su ozlijeđeni vlasnik vozila, njegova supruga i dijete postavilo se pravno pitanje smatra li se da je vozilo u pogonu i na benzinskoj postaji  te pokriva li u tom slučaju osiguravajuća kuća u kojoj je osigurano vozilo nastalu štetu koju su kao treće osobe pretrpjeli sudionici nesreće. Osim toga, naknadno je utvrđeno kako je vlasnik vozila bio kriv za tehničku neispravnost plinskih instalacija pa se postavilo pitanje imaju li treće osobe u tom slučaju pravo postaviti tužbeni zahtjev osiguravatelju.

Pozadina događaja

Vozač, ujedno i vlasnik vozila, zaustavio je automobil na benzinskoj postaji. Sam je utočio benzin, a djelatnik postaje utočio je plin, budući da je automobil imao i spremnik za benzin i za plin. Prilikom utakanja plina došlo je do zapaljenja i eksplozije u kojoj su ozlijeđeni suputnici, supruga i devetogodišnj sin vozača te sam vozač prilikom spašavanja obitelji iz zapaljenog auta.

Sudski postupak

Nakon nezgode u kojoj su vozač i njegova supruga lakše, a dijete teže ozlijeđeni, obitelj je podnijela četiri tužbe za naknadu štete. Tužebeni zahtjevi vozača protiv osiguravatelja i benzinske postaje su odbijeni. Odbijen je i tužbeni zahtjev supruge protiv osiguravajuće kuće.

Sud je presudio samo u korist malodobnog sina, koji je također podnio tužbeni zahtjev  protiv osiguravatelja vozila.

Supruga, odnosno majka podnijela je, kao treća osoba tužbeni zahtjev za naknadu štete zbog zadobivenih ozljeda od osiguravajuće kuće u kojoj j vozilo osigurano. Prvostupanjski, a potom i županijski sud njezin su zahtjev odbili.

Sud je prihvatio tumačenje da se vozilo na benzinskoj smatra vozilom u pogonu, odnosno u uporabi jer se i pri punjenju spremnika vozilo koristi u svrhu koju je namijenjeno iako je tužena osiguravajuća kuća osporavalo da je vozilo bilo u pogonu. Međutim sud je odbio tužbu jer smatra da tužiteljica nije prikupila dovoljno dokaza kako je do zapaljenja auta došlo upravo zbog pogona, odnosno natakanja plina, a ne možda zbog neispravnosti plina, spravi za natakanje ili kakvog drugog uzroka.

Vozač i vlasnik vozila tužbeni je zahtjev podnio protiv osiguravajuće kuće, pozivajući se na to da je u trenutku zapaljenja vozila i sam bio treća osoba jer je bio izvan automobila te da je ozlijeđen prilikom spašavanja supruge i sina. Sud je utvrdio da je do zapaljenja došlo zbog neispravna plinske instalacija zbog koje je takvo vozilo opasna stvar za koju odgovara sam vlasnik.

Za razliku od drugoga suda ovaj put sud je odbio tumačenje da se  točenje pogonskog goriva na benzinskoj smatra vozilom u pogonu, odnosno korištenje vozila u svrhu koju je namijenjeno. Odbio je i tumačenje da je vlasnik izvan vozila u tom trenutku treća osoba.

Tužbeni zahtjev vlasnika i vozača vozila protiv benzinske postaje je odbijen s obrazloženjem da tuženik, benzinska postaja, nije odgovorna za štetu uzrokovane opasnom tvari, odnosno plina, već sud smatra kako je opasan predmet bilo vozilo zbog neispravne plinske instalacije i  nedostatka atesta, za što je odgovoran upravo tužitelj, vlasnik automobila.

Za razliku od oca i majke, sin je 2016. godine dobio presudu u svoju korist. Na prvostupanjskom sudu usvojen je tužbeni zahtjev dječaka koji je kada se nesreća dogodila 2009. imao devet godina.  Zadobio je opekline i ozljede zbog kojih je bio hospitaliziran, pretrpio bolove, strah, duševne boli, zadobio trajne ožiljke te zbog čega je trebao i tuđu pomoć i njegu.

I ovaj put sud se priklonio tumačenju da je vozilo na benzinskoj vozilo u pogonu, odnosno da se koristi u svrhu koju je namijenjeno.

Sud je prihvatio dokaze da je uzrok zapaljenja neispravna instalacija i nedostatak atesta te da je vozilo pritom bilo opasna stvar za koju je odgovoran vlasnik.

Međutim, sud je ipak presudio u korist dječaka, navodeći da je bio treća osoba te da iako je za štetu odgovoran vlasnik, to nema utjecaja na pravo da kao oštećena osoba dječak podnese odštetni zahtjev odgovornom osiguravatelju.

Naš komentar slučaja

Kako su utvrdili sudski vještaci, plinska instalacija na vozilu koje se zapalilo prilikom utakanja plina bila je tehnički neispravna i bez valjane atestne dokumentacije. Tijekom sudskih postupaka vlasnik je priznao kako je plin utočio jer nije imao novca iako je znao da instalacija nije atestirana, čime je ugrozio svoju obitelj i sebe.

Vozilo koje je krivnjom vlasnika tehnički neispravno, odnosno ima ugrađenu neatestiranu i neispravnu plinsku instalaciju smatra se opasnom stvari za koju je odgovoran vlasnik.

Međutim, za štetu koju pretrpe treće osobe, krivnja i odgovornost vlasnika ne oslobađaju osiguravatelja prema trećim osobama.

I u ovom slučaju ponovno se pokazalo kako isti slučaj i činjenice na različitim sudovima u Hrvatskoj mogu biti tumačeni nekonzistentno. Naime u dva sudska procesa prihvaćeno je tumačenje kako se vozilo i tijekom utakanja pogonskog goriva na benzinskoj postaji smatra vozilom koje se koristi u svrhu kojoj je namijenjeno, odnosno da je u pogonu. U trećem procesu sud je prihvatio suprotno  tumačenje – kako vozilo u tom trenutku nije u pogonu.

Osim toga, zbog neujednačene sudske prakse iako su majka i sin kao treće osobe ozlijeđeni u istom vozilu prilikom istog događaja, prvostupanjski i drugostupanjski sud je njezin tužbeni zahtjev odbio, dok je prvostupanjski sud presudio u njegovu korist.  Ali tek sedam godina nakon zamalo tragične obiteljske nesreće.

Savjet ako se nađete u sličnoj situaciji

Ne dovodite svoj život i tuđe živote u opasnost, provjerite ispravnost automobila pri kupnji. U ovom se slučaju pokazalo kako je otac doveo u opasnost cijelu obitelj jer je želio uštedjeti, pa je utočio plin iako mu je prethodni vlasnik rekao kako vozilo nema atest za instalaciju.

Kada vam se dogodi nezgoda,  odmah ili što je moguće prije, prikupite sve dokaze s mjesta događaja, policijski zapisnik  i utvrdite svjedoke . Također, prikupite i čuvajte medicinsku dokumentaciju o tjelesnim i psihičkim posljedicama nezgode za sve sudionike u događaju. Angažirajte iskusnog odvjetnika koji će podnijeti  što precizniji tužbeni zahtjev uz sve potrebne dokaze i tumačenja o tijeku događaja, njegovim posljedicama i odgovornosti tuženika.

U suprotnom, može se dogoditi da vaš tužbeni zahtjev bude odbijen zbog nedostatka dokaza ili nejasnom iskazu o uzroku događaja i odgovornosti fizičke ili pravne osobe te ne ostvarite pravo na odštetu iako vam je zdravlje pri događaju narušeno ili ste pretrpjeli kakvu drugu štetu izazvanu tuđom krivnjom. Pritom ćete još kao tužitelj zbog izgubljene parnice morati snositi znatne vlastite  troškove, ali i troškove tuženika.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *