Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku – kada se sudski spor otegne van svake pameti imate pravo na naknadu do 35000 kuna

Sudski spor koji se otegnuo na pet, šest ili deset godina više i nije neka vijest. Tek nas je malo štrecnulo kada je jedna gospođa rekla da je imala prometnu nesreću 1993. I ne, nije u zastari, to smo je prvo pitali. Sudski spor se još uvijek vodi. Prvi je instikt oštećenima takvim sudstvom težnja da pravdu pronađu u Strasbourgu i Bruxelessu, ali to ne ide samo tako. prije toga morate iskoristiti sve mogućnosti koje vam nudi hrvatsko pravosuđe. Pa koje su to mogućnosti?

Prema Zakonu o sudovima iz 2013. najprije možete poslati zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku podnosite sudu pred kojim se vodi vaš postupak, a o zahtjevu odlučuje predsjednik suda pred kojim se vodi vaš postupak, u roku od 60 dana od dana zaprimanja vašeg zahtjeva. “Razuman rok”  u zakonu nije definiran vremenskim periodom. Prema ustaljenoj sudskoj praksi, smatra da predmet nije riješen u razumnom roku ako postupak pred sudom prvog stupnja (općinski, trgovački, prekršajni ili upravni sudovi) traje dulje od tri godine. Ako se predmet nakon žalbe nastavlja voditi na drugostupanjskom sudu (županijski, visoki trgovački, visoki prekršajni ili visoki upravni sud), smatra se da predmet nije riješen u razumnom roku nakon još tri godine. U slučaju opravdanosti zahtjeva, sud određuje rok u kojem se predmet mora okončati. Predsjednik suda će odrediti rok za rješavanje predmeta, u pravilu ne dulji od šest mjeseci, osim ako okolnosti slučaja ne nalažu određivanje duljeg roka.

Ako vaš predmet nije riješen ni u roku koji je donio predsjednik suda na temelju osnovanosti vašeg zahtjeva, možete neposredno višem sudu u daljnjem roku od šest mjeseci podnijeti zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku (npr. ako je predmet bio na općinskom sudu, zahtjev se šalje na županijski). Uz zahtjev se mora priložiti rješenje koje se dobiva nakon podnošenja zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Neposredno viši sud dužan je o podnesenom zahtjevu odlučiti u roku od šest mjeseci.

Sud tada određuje novi rok za rješavanje predmeta, ali i visinu odštete limitiranu zakonom koja ovisi o tome koliko dugo je neki predmet na sudu. Primjerena naknada podnositelju, čije je pravo povrijeđeno u pojedinom predmetu, ne može iznositi više od 35.000 kuna.

Napominjemo da se naknada može tražiti samo dok sudski proces traje.

Po dobivanju Rješenja kojim se dosuđuje isplata primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, trebate predati zahtjev za isplatu dosuđene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Ministarstvu pravosuđa. Upute kako to učiniti potražite na stranicama Središnjeg državnog portala.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *