UVJETI POSLOVANJA UDRUGE BONUS ZA PRAVNE OSOBE

I.

Član Udruge može postati svaka pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj koja u svom vlasništvu ima vozilo registrirano na području Republike Hrvatske, time da sva prava koja proizlaze članstvom u udruzi  su vezana na registraciju vozila.

Za sva vozila čija masa prelazi tri tone ugovaraju se posebni uvjeti.

II.

Član udruge postaje se sklapanjem ugovora o donaciji. Predložak ugovora zatražite na info@naknadastete.hr.

III.

Minimalna godišnja donacija iznosi 125,00 kuna.

IV.

Ciljevi Udruge utvrđeni su Statutom Udruge. Statut se nalazi na stranici www.naknadastete.hr.

V.

Svi podaci o Udruzi i o aktivnostima Udruge nalaze se na www.naknadastete.hr

VI.

Prava i obveze članova Udruge

U slučaju prometne nesreće  član Udruge obvezan je pozvati policiju radi očevida ili dokazati da ekipa za očevid iz nekih razloga nije izašla na mjesto nastanka prometne nesreće.

Član udruge ima pravo na prijevoz vozila na mjesto koje odredi član Udruge ili koje mu bude sugerirano (najbliži servis)

Uputstvo o lokaciji prijevoza vozila dobit će od call centra na broju 072/200-300

Član Udruge ima pravo na refundaciju troškova prijevoza temeljem dostavljenog računa o izvršenoj usluzi prijevoza.

Udruga se obvezuje organizirati izvid štete (procjenu) te dostaviti članu Udruge dokument o izvršenoj procjeni.

U slučaju da član Udruge nije odgovoran za nastalu štetu (osnov zapisnik o očevidu), Udruga se obvezuje besplatno organizirati naplatu štete.

Prije pokretanja sudskog postupka Udruga se obvezuje provesti potrebna vještačenja ( prometno i medicinsko vještačenje), te iznijeti članu Udruge svoj stav o opravdanosti vođenja sudskog postupka, kao i zatražiti pisanu suglasnost od člana Udruge za pokretanje sudskog postupka

U slučaju potrebe vođenja sudskog postupka, Udruga će predujmiti izabranom odvjetniku sve potrebne troškove uključivši sudske pristojbe, potrebna vještačenja te eventualne druge troškove potrebne za vođenje sudskog postupka ( troškovi pristupa svjedoka na ročišta, troškovi sudskog dostavljača i sl.)

U slučaju da je član Udruge kriv za prometnu nezgodu, Udruga se obvezuje organizirati besplatnu obranu od strane odvjetnika. Trošak obrane podmiruje se u prekršajnom ili kaznenom postupku do pravomoćnosti odluke donesene u takvom postupku.

Udruga se obvezuje u svim postupcima pribaviti nalaz i mišljenje ovlaštenih sudskih vještaka prometne struke, a radi utvrđivanja dinamike nastanka prometne nezgode.

Registracijom i uplatom članarine Član udruge dobiva mogućnost korištenja mobilne aplikacije  na platformama Android i iOS ( Iphone). Aplikacija se može preuzeti putem Appstorea i Google playa pod nazivom Bonuspromet. Uputstva o načinu preuzimanja navedene aplikacije nalazi se na stranici www.naknadastete.hr.

Temeljem aplikacije član Udruge može zatražiti asistenciju call centra 0-24h, a koja aplikacija će call centru pokazati lokaciju prometne nesreće, a asistent će dati potrebne upute članu Udruge koji je oštećen u prometnoj nezgodi.

Nakon pregleda prikupljene dokumentacije ( zapisnik o očevidu, prometno vještačenje, itd.) Udruga može odobriti članu Udruge beskamatnu pozajmicu u slučaju da član Udruge nije odgovoran za nastalu štetu. Visina pozajmice ne može biti veća od polovice procijenjene visine štete. ( procjena ovlaštenih sudskih vještaka prometne i medicinske struke)