Građani Slavonskog Broda imaju pravo podnijeti ekološku tužbu zbog zagađenja vode

Kaznena prijava koju je gradonačelnik Slavonskog Broda g. Duspara podnio protiv Crodux energetike ekspresno je odbačena. U praksi, kada to bude učinjeno u tako kratkom roku (tri dana) to obično znači da podnositelj prijave nije raspolagao apsolutno nikakvim dokazima i da se incident od 28. ožujka, izlijevanje benzina u okoliš prilikom testiranja produktovoda uistinu ne može dovesti u vezu sa zagađenjem vode, odnosno da ti ugljikovodici nisu nikako mogli za jedan dan doći na vodocrpilište. Znači li odbacivanje te kaznene prijave da za zagađenje vode u Slavonskom Brodu neće odgovarati nitko? Ne mora biti tako.

“Odgovornost za štetu i obaveza naknade štete nastale onečišćavanjem okoliša vjerojatno je najdjelotovrnije sredstvo građanskopravne zaštite okoliša.” – tvrdi u svom radu Ekološka tužba kao instrument građanskopravne zaštite okoliša dr. sc. Dinka Šego, docentica Pravnog fakulteta u Splitu. Što to znači u praksi? Znači da, temeljem čl. 1047 Zakona o obveznim odnosima, svatko može zahtijevati od drugoga da ukloni izvor opasnosti od kojega prijeti znatnija šteta njemu ili drugome kao i da se suzdrži od djelatnosti od koje proizlazi opasnost štete ako se šteta ne može spriječiti odgovarajućim mjerama putem ekološke tužbe. Upravo je u tome prednost te tužbe što svatko ima pravo na njeno podnošenje. Najčešći podnositelji ipak pravne osobe, ali i skupine građana. Vjerojatno je napoznatiji primjer grada Siska koji je podnio tužbu protiv Inine Rafinerije nafte zbog onečišćenja okoliša.

Moguće je tražiti i  klasičnu naknadu nastale štete (novčanu) po pravilima o općoj odgovornosti i posebnom tužbom ili tužbenim zahtjevom u okviru iste tužbe za štetu nastalu onečišćavanjem okoliša od pravne ili fizičke osobe koja je prouzročila onečišćavanje okoliša kao i osobe koja je nezakonitim ili nepravilnim djelovanjem omogućila ili dopustila onečišćavanje okoliša. Ostaje upitno tko je u ovom slučaju zagađivač vode, obzirom da se najvjerojatnije pokazalo da Crodux energetika to nije.

Isto tako, moguće je tužbenim zahtjevom tražiti od Vodovoda d.o.o., gradske tvrtke u vlasništvu Slavonskog Broda koja upravlja tvornicom vode, da poduzme određene mjere, odnosno promijeni filter s aktivnim ugljenom na vodocrpilištu Jelas, ako vještačenje, koje je svakako potrebno provesti, dokaže da bi tom mjerom određene količine ugljikovodika mogle biti uklonjene i voda učinjena ispravnom za piće.

Tvrtka koja obavlja djelatnost koja se ne smatra opasnom djelatnošću, ali u obavljanju te djelatnosti ne otklanja opasnosti i ne sprečava nanošenje šteta za prouzročenu štetu odgovara po načelu dokazane krivnje pa iz tog straha vjerojatno proizlaze pokušaji direktora Vodovoda d.o.o. da obvezu promjene filtera ugljikovodika prebaci na Hrvatske vode.

Naime, u praksi se često dešava da propuste čini niz subjekata koji se povezano bave rizičnim djelatnostima i dolazi do djelovanja više uzroka nastanka ekološke štete što bi moglo dovesti i do solidarne odgovornosti Vodovoda d.o.o. za štetu.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *